Specialus paminėjimas 2021

Eglė Razumaitė

Menininkė, yra analoginio judančio vaizdo studijos/laboratorijos „Spongé“ įkūrėja.

Eglė Razumaitė 2016 m. baigė filosofijos studijas Vilniaus universitete, 2017 m. buvo Rupert meno centro alternatyvios edukacijos programos dalyvė, šiuo metu dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriuje. Eglės meninė praktika plėtojasi tarpdisciplininiame lauke apimdama tapybą, kolektyviai kuriamus socialinės skulptūros darbus, su 16 mm ir 35 mm kino juostomis kuriamus judančius vaizdus, eksperimentinį kiną ir fotografinius atvaizdus.

Parodoje pristatomo Eglės Razumaitės kūrinio tema – moderniosios paveldosaugos iššūkiai Lietuvoje. Kultūrinės vertės požymių turinčių nekilnojamų objektų Lietuvoje apstu, tačiau nevisi atsiduria kultūros vertybių registre. Dalis jų yra sunaikinami arba neatsakingai renovuojami dažniausiai ne todėl, kad yra nevertingi, bet dėl to, kad apskritai dar nebuvo įvertinti. Menininkė imasi tam tikro inventorizavimo bei apskaitos proceso fiksuodama jau išnykusią ir dar egzistuojančią, tačiau apleistą arba transformuotą postmodernistę architektūrą. Sociokultūriniai veiksniai nusakantys objekto tapimą saugotinu yra nuolat kintantys. Paveldo vertinimo kriterijai ir pati paveldosauga yra reliatyvūs, todėl kūriniu siūloma kritiškai pažvelgti į šiandieninius reglamentus apibrėžiančias įpaveldinimo procesus. Vis svarbesniu tampa žmonių sąmoningumas ir nevyriausybinės iniciatyvos siekiant apsaugoti ne tik postmodernistinę architektūra, bet ir viešąsias erdves, paminklus ir kitus urbanistinio paveikslo elementus. Skirtingus pasirinktos problematikos aspektus parodoje nagrinės fotografijos, trumpas filmas bei atvira diskusija.