Milda Batakytė

MILDA BATAKYTĖ – kuratorė, šiuo metu gyvenanti Londone ir dirbanti „Auto Italia“ – ne pelno siekiančioje šiuolaikinio meno institucijoje, kurios tikslas tirti, produkuoti ir eksponuoti meno kūrinius susijusius su queer studijomis, žmonių teisėmis bei socialiniais pokyčiais. Anksčiau M. Batakytė vadovavo meno, rezidencijų ir edukacijos centrui „Rupert“ Vilniuje. 2019 m. buvo paskirta Lietuvos paviljono asistuojančia kuratore 17-oje Venecijos architektūros bienalėje. M. Batakytė taip pat asistavo menininkę Moną Hatoum jos studijoje Londone bei dirbo tokiose meno institucijose kaip „White Cube“,„Lisson Gallery“, „Peggy Guggenheim Collection” Venecijoje ir kt. M. Batakytė yra baigusi kuratorystės magistro studijas Londono Goldsmiths universitete.